WYDARZENIA:

Regulamin - I Mikołajkowe Zawody Pływackie PROSWIM

Regulamin

I MIKOŁAJKOWE ZAWODY PROSWIM

8.12.2018 r. godz.10.00 – Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp.

 

1. Organizatorem zawodów pływackich jest Szkoła Pływania PROSWIM oraz Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim

2. W zawodach brać udział mogą zgłoszeni do dnia 6.12.2018 r., zawodnicy mieszczący się w ustalonych kategoriach wiekowych.

Karty zgłoszeniowe dostępne będą u instruktorów PROSWIM oraz na holu Krytej Pływalni.

3. Udział w zawodach będą miały prawo dzieci mieszkające na terenie gminy Sokołów Małopolski oraz dzieci spoza gminy - uczęszczające na zajęcia PROSWIM lub na zajęcia indywidualne prowadzone przez instruktorów Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.

4. Prawo do startu w zawodach będą mieli zawodnicy, którzy przed wejściem uiszczą opłatę wpisową w wysokości 5 zł(płatne w kasie pływalni w dniu zawodów).

5. Wszystkie poniższe kategorie rozgrywane będą zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt.

 

Kategorie wiekowe:

I – 2012 i młodsi. – 25 m st. dowolnym / ewentualnie z deskami

II – 2011 - 25 m st. dowolny

III – 2010 - 25 m st. dowolny

IV – 2009 - 25 m st. grzbietowy

V – 2009 - 25 m st. kraul

VI – 2008 - 50 m st. grzbietowy

VII - 2008 - 50 m. st. kraul

VIII – 2008 - 50 m. st. klasyczny

IX – 2007 - 50 m. st. grzbietowy

X – 2007 - 50 m st. kraul

XI – 2007 - 50 m st. klasyczny

XII – 2006 - 50 m st. grzbietowy

XIII – 2006 - 50 m st. kraul

XIV – 2006 - 50 m st. klasyczny

XV – 2005-2004 - 50 m st. grzbietowy

XVI – 2005-2004 - 50 m st. kraul

XVII – 2005-2004 - 50 m st. klasyczny

XVIII – 2003-2001 - 50 m st. grzbietowy

XIX – 2003-2001 - 50 m st. kraul

XX – 2003-2001 - 50 m st. klasyczny

 

6. Każdy zawodnik może wystąpić w maksymalnie w dwóch kategoriach. (podanych na karcie zgłoszeniowej).

7. Przepisy ogólne

- W godzinach 9.00 - 15.00 basen sportowy będzie zamknięty dla klientów, którzy nie biorą udziału w zawodach.

- Wszystkie konkurencje pływackie zostaną przeprowadzone na basenie sportowym.

- Start zawodników odbywać się będzie zgodnie z kategoriami, maksymalnie po 6 osób w jednym biegu.

- W razie większej ilości chętnych niż 6 osób w danej kategorii, rozegrana zostanie kolejna seria tej samej kategorii. W takim wypadku o kolejności będę decydowały czasy w niezależnych seriach. O zajętych miejscach decydować będą poszczególne czasy pokonanych dystansów w swoich kategoriach wiekowych.

- Start odbywać się będzie na sygnał startera.

- Start odbywa się ze słupka startowego, bądź z wody, od strony głębokiej (formę startu wybiera zawodnik).

 

8. Postanowienia końcowe

- Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami/słodkimi upominkami za uczestnictwo w zawodach.

- Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 zostaną nagrodzeni dodatkowo okolicznościowymi medalami.

- Program zawodów oraz listy startowe zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.

- Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

- Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach bądź pisemną zgodę od rodziców lub opiekunów .

- Osoby towarzyszące będą mogły przebywać jedynie na trybunach pływalni, nie przeszkadzając organizatorom w przeprowadzeniu zawodów oraz stosując się do regulaminu Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.

 

Organizatorzy.

SPONSORZY:

PARTNERZY:

 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723