TEST PROSWIM

1. Istotą testu jest podniesienie umiejętności pływackich dzieci, zmotywowanie instruktorów oraz młodych pływaków do ciągłej pracy w trakcie treningów.

2. Test obejmuje sprawdzian ogólnej sprawności pływackiej, wytrzymałości, wydolności, siły oraz techniki a nie tylko pływania odcinków w jak najkrótszym czasie.

3. W ramach testu odbywają się dwa sprawdziany w ciągu roku szkolnego:

- w I semestrze

- w II semestrze

4. Wynik końcowy testu stanowi suma dwóch sprawdzianów.

5. Zawodnicy, którzy uzyskali najlepszy wynik, otrzymują status "Najlepszego Pływaka PROSWIM w danym roku szkolnym" w swojej kategorii wiekowej. Wśród kategorii wiekowych następuje również podział na dziewczęta i chłopców.

6. Test jest przeprowadzany w ramach zajęć pływackich PROSWIM. Dla każdej konkurencji pływak ma dwie próby (lepszy czas zostaje zaliczony jako prawidłowy wynik)

7. Konkurencje dobrane zostały dla każdej kategorii wiekowej.

8. Do wyniku końcowego brany pod uwagę jest czas uzyskany w danej konkurencji.

9. Suma czasów poszczególnych konkurencji utworzy wynik końcowy.

10. Oficjalne wyniki są przedstawione zawodnikom oraz są do wglądu u instruktorów PROSWIM po zakończeniu testu.

PARTNERZY:


  


 
 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723