Regulamin - I Pływackie Mistrzostwa PROSWIM

Regulamin

I PŁYWACKIE MISTRZOSTWA PROSWIM

13.04.2019 r. godz. 10:00 – Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim

 

1. Organizatorem zawodów pływackich jest Szkoła Pływania PROSWIM oraz Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim.

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy mieszczący się w ustalonych kategoriach wiekowych, zgłoszeni do dnia 9.04.2019 r

Karty zgłoszeniowe dostępne będą u instruktorów PROSWIM oraz na holu Krytej Pływalni.

Ilość miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń w razie osiągnięcia limitu miejsc.

3. Każdy zawodnik powinien posiadać w dniu zawodów legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości,
w celu weryfikacji wieku zawodnika.

4. Prawo do startu w zawodach będą mieli zawodnicy, którzy przed wejściem uiszczą opłatę wpisową
w wysokości 5 zł (płatne w kasie pływalni w dniu zawodów).

4. Wszystkie poniższe kategorie rozgrywane będą zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt.

Kategorie wiekowe:

I – 2013 i młodsi. – 25 m st. dowolnym / dozwolone z deskami

II – 2012 - 25 m st. dowolny

III – 2011 - 25 m st. dowolny

IV – 2010 - 25 m st. dowolny

V - 2009` - 25 m st. grzbietowy

VI – 2009 - 25 m st. kraul

VII – 2008 - 50 m st. grzbietowy

VIII - 2008 - 50 m. st. kraul

IX – 2008 - 50 m. st. klasyczny

X – 2007 - 50 m. st. grzbietowy

XI – 2007 - 50 m st. kraul

XII – 2007 - 50 m st. klasyczny

XIII – 2006 - 50 m st. grzbietowy

XIV – 2006 - 50 m st. kraul

XV – 2006 - 50 m st. klasyczny

XVI – 2005-2004 - 50 m st. grzbietowy

XVII – 2005-2004 - 50 m st. kraul

XVIII – 2005-2004 - 50 m st. klasyczny

XIX – 2003-2001 - 100 m st. dowolny

XX – 2003-2001 - 100 m st. zmiennym

5. Każdy zawodnik może wystąpić maksymalnie w dwóch kategoriach (podanych na karcie zgłoszeniowej).

6. Przepisy ogólne

- W godzinach 9.00 - 15.00 basen sportowy będzie zamknięty dla klientów, którzy nie biorą udziału w zawodach.

- Wszystkie konkurencje pływackie zostaną przeprowadzone na basenie sportowym.

- Start zawodników odbywać się będzie zgodnie z kategoriami, maksymalnie po 6 osób w jednym biegu.

- W razie większej ilości chętnych niż 6 osób w danej kategorii, rozegrana zostanie kolejna seria tej samej kategorii. W takim wypadku o kolejności miejsc będę decydowały czasy uzyskane w poszczególnych seriach.

- O zajętych miejscach decydować będą uzyskane czasy pokonanych dystansów w danych kategoriach wiekowych.

- Start odbywać się będzie na sygnał startera.

- Start odbywa się ze słupka startowego, bądź z wody, od strony głębokiej ( formę startu wybiera zawodnik).

7. Postanowienia końcowe

- Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni upominkami za uczestnictwo w zawodach.

- Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami za uczestnictwo w zawodach.

- Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 zostaną nagrodzeni dodatkowo medalami.

- Program zawodów oraz listy startowe zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.

- Organizatorzy zapewniają wodę mineralną dla zawodników.

- Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

- Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach bądź pisemną zgodę od rodziców lub opiekunów .

- Osoby towarzyszące będą mogły przebywać jedynie na trybunach pływalni, nie przeszkadzając organizatorom w przeprowadzeniu zawodów oraz stosując się do regulaminu Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub zostawione rzeczy uczestników zawodów na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.

 


Organizatorzy.

Szkoła Pływania PROSWIM

Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim

PARTNERZY:


 

 
 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723