WYDARZENIA:

Regulamin Szkoły Pływania

REGULAMIN

SZKOŁY PŁYWANIA PROSWIM

przy Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Organizatorem zajęć jest PROSWIM Szkoła Pływania oraz Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim.

2.Zajęcia mają charakter etapowy oraz prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy.

3.Rozpoczęcie zajęć jest poprzedzone zebraniem organizacyjnym z organizatorem bądź prowadzącym zajęcia.

4.Przystąpienie do zajęć oznacza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w nauce pływania. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

5.Harmonogram zajęć: - Zajęcia będą się odbywały: Wtorki i Czwartki lub Poniedziałki i Środy (w godzinach 15-20).

6.Podział i godziny zajęć poszczególnych grup zostanie ustalony przez organizatorów i podany do wiadomości zainteresowanych.

7.Kryterium podziału na grupy jest wiek i umiejętności adepta.

8.Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszeniowej, dostępnej w kasie, na stronie facebook - PROSWIM oraz na stronie internetowej - www.basen.sokolow-mlp.pl

9.Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni oraz regulaminu Szkoły Pływania PROSWIM.

10.Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy i ratownik. Za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają opiekunowie dziecka.

11. Płatności:

a) Płatność za zajęcia wynosi 120 zł za osiem zajęć w miesiącu. Opłatę należy uiścić najpóźniej, po pierwszych zajęciach danego miesiąca.

b) Zniżka Rodzinna: Płatność za kolejne dziecko z rodzeństwa wynosi 105 zł.

c) Nieobecności. W przypadku nieobecności na co najmniej połowie zajęć w miesiącu Szkoła Pływania pomniejsza kwotę za zajęcia w kolejnym miesiącu do 90 zł. (dotyczy to również kolejnego dziecka z rodzeństwa).

d) W przypadku gdy zajęć w miesiącu jest mniej niż osiem, odliczenia za nieobecności nie obowiązują.

e) Za pojedyncze nieobecności Szkoła Pływania nie dokonuje zwrotów.

f) Wszelkie sytuacje losowe będę rozstrzygane indywidualnie przez instruktorów prowadzących.

g) Trzecie zajęcia w tygodniu dotyczyć będą tylko grup PRO (grupy doskonalące i zaawansowane). Będą to zajęcia dla chętnych a opłata za każde zajęcia będzie wynosiła 3 zł. ( zajęcia będą odbywać się w soboty w godzinach przedpołudniowych).

12. W przypadku nieobecności ucznia przez miesiąc bez usprawiedliwienia, istnieje możliwość wykreślenia ucznia z listy.

13.Opłata za zajęcia obejmuje wstęp na pływalnię oraz 45 min zajęć z instruktorem.

14. Po przekroczeniu przez ucznia 1 godziny zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem basenowym.

15.Opiekunowie chcący przebywać na hali basenowej muszą wykupić osobny bilet wstępu.

16.Opiekun zobowiązany jest odprowadzić dziecko na zbiórkę z instruktorem i odebrać dziecko ze zbiórki po skończonych zajęciach.

17. Opiekun odprowadzający ucznia tylko na zbiórkę początkową i końcową otrzymuje darmowy kluczyk na czas 15 minut w celu pomocy dziecku w szatni. Po przekroczeniu tego czasu przed zwrotem kluczyka, zostanie naliczona opłata zgodna z cennikiem.

18.Zajęcia niezrealizowane z przyczyn organizatora zostaną zrealizowane w innym terminie.

19.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad w prowadzeniu szkoły oraz regulaminu w dowolnym terminie.

20. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z prowadzącymi instruktorami.

21. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie, wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć i nagrań wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez PROSWIM i Krytą Pływalnię w Sokołowie Młp. (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób.) w celach związanych z działalnością PROSWIM i promocji działalności prowadzonej przez PROSWIM.

22.Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

23.Nieprzestrzeganie regulaminów powoduje skreślenie uczestnika z listy bez możliwości zwrotu kosztów.

24.Harmonogram zajęć, informacje bieżące umieszczane będą na tablicy informacyjnej w holu pływalni oraz na stronie Facebook PROSWIM

25. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny:

Piotr - 503863893, Łukasz - 512318711,

Sławek - 787410410, Katarzyna - 501247394

SPONSORZY:

PARTNERZY:

 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723