Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATA NA CZŁONKA KLUBU/CZŁONKA KLUBU/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

W związku z realizacją wymogów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM, przekazuje najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski.

 

2. Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM nie są udostępniane innym osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim, za wyjątkiem wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz niezbędnych dla:

 

- obsługi księgowej klubu,

- obsługi informatycznej klubu,

- obsługi związanej z ewidencjonowaniem, monitorowaniem stanu wpłat i monitowaniem należności.

 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM należy kontaktować się pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pisemną.

 

4. Dane osobowe kandydata/członka klubu/opiekuna prawnego zostają nam przekazane poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej.

 

5. Przekazanie danych osobowych przez kandydata na członka stowarzyszenia jest konieczne i wynika z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Niepodanie tych danych skutkuje nieprzyjęciem w poczet członków w Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM.

 

6. Dane członka są przechowywane do momentu ustania członkostwa a po tym czasie w przypadku wypełniania obowiązków wynikających z przepisów w prawa, statystycznych i archiwizacyjnych oraz w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Administratora. W przypadku nieprzyjęcia do grona członków klubu dane kandydata są niszczone po wydaniu decyzji.

 

7. Przetwarzamy dane osobowe w stowarzyszeniu, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia jego statutowej działalności, a także w celu:

 

1) kontaktowania się w celach realizacji działań stowarzyszenia,

2) monitoringu rozliczeń (płatności składek, opłat),

3) przeprowadzania analiz statystycznych,

4) obsługi korespondencji, próśb i wniosków,

5) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia wykazania

spełnienia przez Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

8. Dane osobowe gromadzone przez Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

9. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny w celach, dla których zostały pozyskane, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, wymogów grantodawców, potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych.

 

10. Osoba, której dane dotyczą/opiekun prawny, ma prawo uzyskać od Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM informację o tym, czy stowarzyszenie przetwarza jej dane osobowe. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć dlaczego przetwarzane są określone dane, jakie typy danych są przetwarzane, jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniono (lub mogą być ujawnione) dane – w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych, jak długo planowane jest (o ile można to określić) przetwarzanie danych albo na podstawie jakich kryteriów ustalono ten okres.

 

11. Kandydat/członek klubu/opiekun prawny osoby, której dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM ma prawo żądać by stowarzyszenie sprostowało (poprawiło) nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełniło dane niekompletne.

 

12. Kandydat/członek klubu/opiekun prawny, której dane dotyczą, może żądać usunięcia jej danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), gdy:

 

dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

 

13. Kandydat/członek klubu/opiekun prawny, który chce, by usunąć dane, może poprzez dostępne kanały komunikacyjne w Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM złożyć wniosek, w którym przedstawi swoje żądania. Stowarzyszenie uwzględni je niezwłocznie, o ile nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie danych.

 

14. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PARTNERZY:


  


 
 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723